Till huvudsidan...

Södra Sveriges förening för Systemisk terapi och Familjeterapi arrangerar

Södra Sveriges förening för systemisk terapi och familjeterapi
hälsar alla varmt välkomna till systemcafé med
Magnus Ringborg torsdagen den 29 november kl 18.00!

Magnus kommer att prata om anknytningsbaserad familjeterapi, ABFT, och vi hoppas på stor uppslutning och många intressanta diskussioner.

Systemcaféet är kostnadsfritt och föreningen bjuder alla medlemmar på fika.

Lokal: Stadiongatan 67, Malmö

Anmälan kan göras på Facebook eller till malenanouicer@yahoo.se senast den 15 november.

Varmt välkomna!

 


Det är med stor sorg i hjärtat vi emottagit beskedet att Ann-Christin Sandahl Hirell avlidit.

Ann-Christin var som par- och familjeterapeut, handledare och människa en förebild för så många av oss. Vi minns hennes värme, enorma engagemang och härliga leende och vi kommer att sakna henne väldigt, väldigt mycket. Ann-Christin vilade stabilt och tryggt i det familjeterapeutiska och systemteoretiska synsättet där relationerna stod i centrum. Samtidigt sa Ann-Christin så många gånger att hon var så tacksam för att lärandet aldrig tar slut. För henne blev Emotionally Focused Couple Therapy en känsla av att ”hitta hem” när det gällde just arbetet med par och det blev hennes särskilda fokus de senaste åren. Ann-Christin hade velat fortsätta att arbeta och finnas för sin familj många år till men det blev inte så. Vi tänder nu ett ljus för Ann-Christin för att hedra hennes minne. Vårt varmaste deltagande går till Ann-Christins familj och närmaste vänner.

Södra Sveriges förening för systemisk terapi och familjeterapi genom Malena Cronholm-Nouicer, ordf.


Den 10 april kl. 18:30 bjuder vi in till årets första systemkafé.

Vi träffas i lokal på Stadiongatan 67, Malmö. Då kommer teamet för Nyinsjuknad i Psykos (NIP) i Malmö och berättar om familjeterapeutiskt arbete inom psykiatrin. Ett mycket spännande arbete som vi ser fram emot att ta del av och samtala kring.

Begränsat antal platser – först till kvarn! Fika till självkostnadspris.

Anmälan görs till e-post: familjeterapiforeningensodra@gmail.com

 


Låt oss tala om lust

Södra Sveriges förening för systemisk terapi och familjeterapi bjöd den 21/11 in till Systemcafé på temat sex och lust.

Karin Wulff och Lars Dannerup, familjerådgivare i Malmö, berättade om bakgrunden till hur kursen ”Låt oss tala om lust” vuxit fram vid Familjerådgivningen i Malmö och hur den utvecklats. Kursen som har fokus på kommunikationen kring den sexuella och erotiska mötesplatsen i en parrelation vänder sig till par som bor i Malmö stad.

Systemcaféet var fullsatt av många intresserade familjeterapeuter som fick ta del av Karins och Lars inspirerande berättelse om hur de arbetat fram och vidareutvecklat denna kurs och hur pararbete på temat sex och lust kan se ut i praktiken. Presentationen mynnade ut i ett givande samtal där frågor, tankar och reflektioner varvades.

Malena, styrelsen
 


Systemcafé med Marianne Cederblad den 4 nov 2015

Referat av Ulf Korman

Vi var ca 20 personer som lyssnade på och diskuterade med Marianne när hon berättade om 50 års familjeterapi i Sverige. Hon är ju en av de få som är kvar och som har varit med sedan starten i mitten på 60-talet.

Hennes intresse för familjeterapi startade när hon var i Afrika på 60-talet och konstaterade att det var självklart att familjen involverades och involverade sig själva, när en familjemedlem blev psykiskt sjuk.

Svenska föreningen för Psykisk Hälsa bjöd in Minuchin till Sverige på 60-talet och därefter kom en strid ström av familjeterapeuter som startade mer eller mindre långa utbildningar. Minuchin fick stor betydelse för familjeterapi som behandlingsmetod men ledde också till forskning kring familjetyper.

Marianne berättade om entusiasmen för familjeterapi både inom öppenvården i Stockholm och sedan på BUP i Linköping på 70-talet och hur pass enkelt det var att inleda alla kontakter med att familjen träffades, och att därifrån bestämma hur man skulle gå vidare. Det visade sig att man i en majoritet av ärendena fortsatte med hela familjen. (Det var annorlunda!) Man hade också ett annat förhållningssätt till sociala strukturer och nätverksarbete.

Hon pekade på de möjligheter hon hade som entusiastisk chef med ett stort mandat, och att situationen idag förefaller väldigt annorlunda med det fokus som nu finns på administration, kontroll och dokumentation. Cheferna är ju också rätt sällan kompetenta behandlare.

Mariannes berättelse uppskattades väldigt mycket, samtidigt som det också gick att skönja en slags besvikelse över hur det ser ut idag och vilka svårigheter man möter, när man försöker implementera ett familjeterapeutiskt synsätt. Det märkligaste är att evidensen är bra för familjeterapi och i många studier har det visat sig att psykofarmakologisk behandling ffa med antidepressiva och neuroleptika ger betydligt sämre resultat och mer biverkningar.

Hon menade att svårigheterna för familjeterapin idag dels hänger ihop med synen på människan som kemisk-biologisk varelse ( och inte så mycket bio-psyko-social varelse) som med en ökad narcissism. Det mer individualistiska synsättet slår igenom överallt, och läkemedelsindustrin är inte sena att slå mynt av detta. Vi var några stycken som hoppades på att få behålla samma vitalitet som Marianne uppvisade!

Ulf Korman,
ordförande Södra Sveriges förening för systemisk terapi och familjeterapi

 

 


Föreningen   | Arrangemang

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2012-03-04   Web: Informationssekreterare