Till huvudsidan...

Fokus på familien

Nordisk tidsskrift for familie- og relasjonsarbeid


 

Som ett samarbete mellan norska Universitetsforlaget och sfft har nu alla medlemmar tillgång till att läsa Fokus på familien digitalt utan kostnad.

Detta erbjudande gäller i första hand på prov under 2022 för att sedan utvärderas.

Universitetsforlaget har givit oss mycket förmånliga villkor som ett led i deras önskan att Fokus på familien ska få ökad spridning och läsas av familjeterapeutiskt intresserade och verksamma i Sverige.

fokus på falilien 

 

 

Som ordinarie medlem får du lösenordet för inloggningen
från din lokalförening efter att medlemsavgiften är betald.

 

 
 

 


 

Som medlem i sfft kan du också fortfarande få 10 % medlemsrabatt
på Fokus på familien i tryckt version.

sfft:s medlemmar har 10 % rabatt och priset för medlemmar blir därmed:

Privat: 639:- nok

För prenumeration kontakta Universitetsforlaget AS:

e-post: abonnement@universitetsforlaget.no 

Telefon: (+47) 458 629 98

Tidsskriftets nettside: www.idunn.no/journal/fokus

Fokus på familien er det sentrale tidsskrift for familieterapi i Norden. Tidsskriftet formidler teori forskning, praktisk-kliniske erfaringer og debatt innen familieterapifeltet, relasjonsarbeid og systemisk og narrativ praksis.

Tidsskriftet er tverrfaglig og henvender seg til profesjonsutøvere innen mange ulike fagfelt. Fokus på familien presenterer ulike tradisjoner og perspektiver innenfor relasjons- og familiearbeid.

Artiklene spenner over en sjangerbredde fra fagfellevurderte artikler, fagartikler og faglige essays til mer praksisnære fortellinger. Artikler kan publiseres på norsk, svensk, dansk og engelsk.

Alle medlemmer av SFFT får 10 % rabatt på normal pris: NOK 639,- per år.
Tidsskriftet kommer ut fire ganger i året.

Tidsskriftet kom første gang ut i 1973 og utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Buf-dir og Buf-etat, Kirkens Familievern, Modum Bad, Norsk Forening for Familieterapi (NFFT), Svensk forening for familieterapi (SFFT), Dansk forening for systemisk terapi og konsultasjon (STOK), og den finske foreningen for familieterapi.

 

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2022-07-20   Web: Informationssekreterare