Till huvudsidan...

Familjeterapiföreningen Sydost (FTF-Sydost)

 


Familjeterapiföreningen Sydost bjuder in till systemcafé

 

Den 29 november 2022 har vi glädjen att hälsa Philip Bäckmo välkommen tillbaka!

Existentiella frågor i samtal med par

Under kvällen kommer Philip att beröra vad existentiella perspektiv innebär och hur de påverkar parrelationen och på vilket sätt de är relevanta i parterapi/parsamtal.
 

Philip Bäckmo som gästade oss vid ett uppskattat systemcafé för ca ett år sedan, har sin grundutbildning inom psykologin, är legitimerad psykoterapeut med relationell integrativ inriktning. Vidare är han diplomerad psykosyntesterapeut. Bland övriga vidareutbildningar, kan nämnas att Philip är certifierad utbildare inom John Gottmans ”Seven principles program”. Philip är verksam som terapeut, handledare, lärare och författare.

Tid: 29 november17:00–18:30
Var: Domkyrkocentrum
Pris: Gratis för medlemmar! 100 kronor för icke medlemmar. Kaffe/Te och smörgås ingår. Betalning sker på plats via Swish: 123 687 29 31 eller via bankgiro: 640-3984.

Återigen tipsar vi: Passa på att bli medlem i samband med arrangemanget om du inte redan är det! Medlemskap gäller då året ut samt för 2023. Att vara medlem kostar 300 kronor per år.

Anmälan: senast 23 november till e-post: gunilla.sonka@gmail.com.

Hoppas att vi ses!

Styrelsen hälsar alla varmt Välkomna!

 


Presentation av föreningen

Familjeterapiföreningen Sydost har funnits sedan 2010. I samband med att Linnéuniversitetet i Växjö/Kalmar utexaminerade sin första kull steg 1-utbildade familjeterapeuter blev det tydligt att det fanns ett stort behov och intresse av att skapa ett eget nätverk för att bibehålla och utveckla systemiska och familjeterapeutiska tankar. Detta, i samband med att det sedan tidigare fanns en lång familjeterapeutisk erfarenhet i bygden, gjorde att vi i småländsk nybyggaranda och tillsammans med våra blekingska vänner valde att starta vår egen förening.

Föreningens syfte

Syftet med föreningen är att hitta lust och lekfullhet i vårt arbete, dela med oss av erfarenheter och kunskap till varandra då vi arbetar inom olika arbetsplatser och organisationer, att främja och bidra till teori och metodutveckling samt forskning inom familjeterapin och dess gränsområden, att representera familjeterapins intressen i offentliga sammanhang och aktivt driva frågor som rör familjeterapin, att verka för spridning och information om familjeterapi som behandlingsmetod.

Medlemskap

Medlemsavgiften är på 300 kr och sätts in på Familjeterapiföreningen Sydosts (FTF-Sydost) bankgiro: 640-3984. Skriv namn, adress och e-postadress på meddelanderaden.

Vem kan bli medlem? Du behöver inte vara utbildad familjeterapeut utan det räcker med ett intresse för systemiska tankar, familjeterapi och familjearbete och att du betalar medlemsavgiften.

Som medlem får du riksföreningens tidning Svensk Familjeterapi med fyra nummer per år, inbjudan till medlemsmöten, systemcafé och andra lokala arrangemang. Information och inbjudningar sker per e-post.

Tidigare arrangemang

Här kan du se vilka tidigare arrangemang som genomförts.

Styrelsen

Gemensam e-postadress: familjeterapiforeningensydost@gmail.com

Maja Guldstrand Landin (ordf)

Gunilla Isaksson Sonka (kassör)

Eva Dahlgren (vice kassör)

Siv Gräns (ledamot)

Gun Drott-Englén (ledamot)

Josefin Petrén (ledamot)

Åsa Edlund Dahl (ledamot)

 


Föreningen   | Tidigare arrangemang

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2022-07-20   Web: Informationssekreterare