Till huvudsidan...

 

     • UTSÅLT!

     • PROGRAM

     • Inledning

     • Huvudtalare

     • Subplenum

     • Workshops

     • Allmän information

 

 

 

 

Subplenumföreläsningar

Lars Dencik

Att leva i Turbosamhället

I föreläsningen kommer Lars att analysera vad de snabba och oavbrutna förändringar som kännetecknar det samhälle vi lever i idag kan ha för inverkan på hur barn, familjeliv och människors relationer utvecklas. I samband med det påvisar han hur ett socialpsykologiskt perspektiv är väsentligt för att kunna förstå barns utveckling och innebörden av familjeliv i det moderna samhället.

Lars Dencik är senior professor i socialpsykologi vid Roskilde Universitet i Danmark där han verkat som forskningsledare för Center for Barndoms- & Familieforskning samt är programansvarig för Social- och kulturpsykologi vid Danmarks forskarskola i psykologi. I sin forskning har han särskilt uppehållit sig vid hur de samhälleliga moderniseringsprocesserna inverkar på barns uppväxtvillkor och familjers liv, liksom på de sociala relationernas karaktär och individers identitetsupplevande. För närvarande leder han ett longitudinellt forskningsprojekt om hur familjemönster och samlivsformer utvecklas i den moderna välfärdsstaten. Lars Dencik är svensk, f. 1941, och bosatt i Stockholm. e-mail: lade@ruc.dk

 

Nova Colliander

Identitet och vårdmöten

En kort redogörelse för HBTQ-personers möte med vårdapparaten samt några av de strategier som kan vara lämpliga att använda för att underlätta klientmöten med en redan utsatt grupp. Från individ till samhälle redogör Nova för gruppens förutsättningar och behov med fokus på kommunikation, identitet och transaktionalitet inom sociala relationer. Med utgångspunkter i individ, grupp och samhälle redogör Nova för HBTQ-personers förutsättningar och upplevelser som vårdsökande och klienter för vårdapparaten i Sverige.

Nova Colliander har arbetat med barn och unga inom HBTQ-sammanhang sedan 2002. Hon har varit engagerad i HBTQ-comunityt via RFSL-ungdom, RFSL, Stockholm Pride samt RFSU, där hon bland annat tagit fram utbildningsmaterial, hållit föreläsningar samt varit aktiv inom sakfrågor som rör vård och gruppens förutsättningar i samhället. Nova har även bakgrund som säkerhets- och praktikinstruktör inom BDSM-comunityt sedan 2003, där ledorden är: säkert, sunt och med samtycke. Nova har även bakgrund inom socialt arbete för barn och unga med HBTQ-bakgrund.

 

Allan Linnér

Samtal som förändrar

Hur behåller vi vår nyfikenhet och ödmjukhet i möten med människor och vad kan bidra till en skillnad?

Allan Linnér, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och radioprofil på P1 delar erfarenheter på temat samtal som förändrar.
 
 

Tryggve Balldin

”Jaha, och vad skall jag göra åt det?”

När de sitter framför mig och mina idéer tagit slut, när prestationsångesten slår på, när jag undrar hur det kan komma sig att de tror att jag har något att förmedla, när det känns som om det är en tidsfråga innan det stora avslöjande kring min inkompetens kommer… Vad i berättelserna bör vi lyssna efter och positionera oss kring? Finns det komponenter i berättelserna som kan hjälpa oss framåt i det terapeutiska arbetet, oberoende av teoretisk bas? Med hjälp av musik, citat från författare, filmmanus och tänkare och annat löst folk kommer du att få lyssna på mina tankar om vilka komponenter vi som terapeuter kan återvända till i osäkerhetens och vanmaktens stund.

Tryggve Balldin är socionom, legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi med 20-årig klinisk, utbildnings- och handledarerfarenhet inom socialtjänst, barnpsykiatri, institutionsvård, socialpsykiatri och terapeututbildningar på universitet. Erfarenhet av familjerätt, familjehemsinsatser, öppenvårdsinsatser, utredning, metodhandledning och utbildning. Arbetar både nationellt och internationellt. Fördelar arbetstid mellan kliniskt arbete, forskning, handledning och utbildning.

 

Karin Pernebo

Små barn som bevittnat våld mot sin omsorgsgivare – erfarenheter, behov och utfall av interventioner

Under föreläsningen kommer ett forskningsprojekt som innefattat intervjustudier med barn samt en kvantitativ studie av utfall av interventioner att beskrivas. Studierna belyser hur barn som varit exponerade för våld i sina familjer upplever att gå i behandling, hur de berättar om sin våldsutsatta föräldrar, utfall av två gruppinterventioner samt hur vi kan integrera denna kunskap för att utveckla metoder och klinisk praktik för att bättre bemöta och behandla barn och familjer som levt med våld.

Karin Pernebo är leg psykolog och disputerar (-ade) den 20 april 2018 på sin doktorsavhandling Children in group interventions after exposure to violence towards a caregiver. Experiences, Needs, and Outcomes vid Linnéuniversitetet i Växjö.
 

Sofia Paulsson

Kroppen är en del av själen.

Långvarig smärta är ett stort och vanligt problem bland människor i alla åldrar med enorma konsekvenser för individ, familj och samhälle. Ändå upplever många att hjälpen från vården är otillräcklig eller till och med kränkande. Inte sällan skickas människor runt mellan psykiatri och somatik och får veta att dom hör hemma hos dom andra. Men är det så viktigt att veta om det är smärta eller ångest?

Välkommen till en föreläsning om smärta, ångest och behovet av att överbrygga klyftan mellan psykiatri och somatik.

Sofia Paulsson är smärtläkare och specialist i allmänmedicin. Sedan två år tillbaka arbetar hon främst på Ungdomsenheten på Sachsska, där den "vanliga" barn/ungdomssjukvården sedan länge arbetar tillsammans med BUP och Kvinnokliniken för att kunna hålla ett biopsykosocialt perspektiv.

 

 

 

Huvudtalare (klicka här!)

Peter Rober, Nora Bateson och Pernilla Ouis.

... och workshops! (klicka här!)

 


 

 

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2012-03-04   Web: Informationssekreterare