Till huvudsidan...

 

     • UTSÅLT!

     • PROGRAM

     • Inledning

     • Huvudtalare

     • Subplenum

     • Workshops

     • Allmän information

 

 

 

 

Vi vill tacka alla deltagare i
Svenska familjeterapiföreningens kongress
i Stockholm 4–5 oktober 2018
för att ni bidrog till att göra den
till en så intressant, mångsidig och
enormt trevlig mötesplats!

 

Föreläsningsbilder

Copyright: Presentationer får användas för personligt bruk, men får inte kopieras och spridas.
Text får citeras med tydligt angivande av källan.

 

Key note speaker: Peter Rober - The complexity of the alliance in family therapy practice

Key note speaker: Nora Bateson - Ecology & Family

Subplenum: Lars Dencik - Att leva i Turbosamhället.

Subplenum: Sofia Paulsson - Kroppen är en del av själen.

1:2 Peter Rober och Karine Van Trichts feedbackmodell i en svensk kontext.
    
 Bromma familjebehandlarteam.

1:4 EFT – Emotionellt fokuserad terapi för par. Metod och praktik i Sverige. Marianne Gustafsson.

1:5 Familjebehandling med spädbarn och deras föräldrar. Stina Helmstrand.

1:6 BSFT – Brief Strategic Family Therapy (kort strategisk familjeterapi). Framtid Stockholm.

2:3 ”Det är ingen expert som äger språket om det här bekymret”. Inspiration från Norrköpings
      nätverkslag och John Shotter.
Kerstin Hopstadius.

3:1 Brief abstract workshop/presentation MDFT, multidimensional family therapy. Kees Mos.

3:2 Den sociala barnavården i Stockholm – behov, utredningar, insatser, uppföljning och
      brukardelaktighet 2013-2015.
Tore Svendsen.

3:3 Integrativ medicin – ett systemiskt synsätt på psykisk och fysisk ohälsa. Leena K Nygren.

                       ADHD - psykiatriska modediagnoser

                       Mind, Mood & Microbes - Amsterdam

                       Anknytningsmönster hos föräldrar vars barn fått diagnosen ADHD

                       Kostråd måste kunna få anpassas till individen

                       Origins - early life solutions to the modern health crisis

3:5 25 år med Anknytningsbaserad föräldrarådgivning tillsammans med förskola och skola.
      Karin Oldegård Ljunggren, Gunilla Levin och Christer Nordling.

4:1 Att arbeta med försoning mellan vuxna och deras föräldrar. Görel Fred.

4:3 Lifespan Integration och trauma i familjen. Ismini Ohm Zalitis och Kari Kamsvåg Magnusson.

4:4 Familjen som konsult – 31 familjers röster om sin upplevelse av familjebehandling.
    
 Bromma familjebehandlarteam.

4:5 Barnfokuserat Familjearbete – hur väcker vi det barnfokuserade familjearbetet i det sociala
      barnavårdsarbetet?
Dan Forsström.

4:6 Ätstörningar och familjeterapi. Kicki Rydell Malmqvist och Katarina Andersson Eklund.

5:2 Behandlingsfamiljer för ungdomar med allvarliga beteendeproblem – Treatment Foster Care Oregon,
      TFCO.
Ingegerd Wirtberg.

5:3 Narrativ terapi + autism = sant. Familjeterapi och familjearbete inom habilitering. Marcus Westergren.

  Filmer på


Peter Rober: The complexity of the alliance in family therapy practice, 1 timme, 50 minuter


Nora Bateson: While change is a constant in living systems, the rate of change now is unprecedented, 1 timme, 8 minuter
 


Tommie Fälth, Anna Gartvall, Björn Holmberg, Karin Thorslund & Teo Keller: Mellan oss, från dig till mig, genom mig och dig. Om loopad kunskapsöverföring mellan generationer av familjeterapeuter, 46 minuter


Karin Pernebo, Små barn som bevittnat våld mot sin omsorgsgivare - erfarenheter, behov och utfall av interventioner, 46 minuter


Allan Linnér, Samtal som förändrar, 58 minuter


Marianne Gustafsson, EFT - Emotionellt fokuserad terapi för par. Metod och praktik i Sverige, 44 minuter


Ismini Ohm Zalitis & Kari Kamsvåg Magnusson, Lifespan Integration och trauma i familjen, 46 minuter

 
   
   

 

 

 

 

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2012-03-04   Web: Informationssekreterare