Till huvudsidan...

 

     • UTSÅLT!

     • PROGRAM

     • Inledning

     • Huvudtalare

     • Subplenum

     • Workshops

     • Allmän information

 

 

 

 

Workshops

Omgång 1, torsdag 13:15–14:00

1:1 Nätverksmöten som förbinder – nätverksmöten i dag och i morgon. Nätverkskompaniet i Västerås.

1:2 Peter Rober och Karine Van Trichts feedbackmodell i en svensk kontext.
    
 Bromma familjebehandlarteam.

1:3 Intensiv kontextuell behandling av självskada – en integrerad individ- och familjeterapeutisk modell.
    
 Malin Selberg och Moa Bråthén Wijana (KI).

1:4 EFT – Emotionellt fokuserad terapi för par. Metod och praktik i Sverige. Marianne Gustafsson.

1:5 Familjebehandling med spädbarn och deras föräldrar. Stina Helmstrand.

1:6 BSFT – Brief Strategic Family Therapy (kort strategisk familjeterapi). Framtid Stockholm.

 

Omgång 2, torsdag 15:45–16:30

2:1 Fält och forskning – vi behöver varandra! Ingegerd Wirtberg m fl. Lunds universitet.

2:2 Nätverksarbete för barn och ungdomar inom socialtjänsten – en framgångsfaktor. Nätverkslaget,
      Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

2:3 ”Det är Ingen expert som äger språket om det här bekymret”. Inspiration från Norrköpings
      nätverkslag och John Shotter.
Kerstin Hopstadius.

2:4 Att släppa loss ”vuxenkraften” i familjeterapin där barnen är stora. Anna Forsell.

2:5 Familjeterapi för ungdomar med kriminellt beteende. Nehrin Ganno.

2:6 KIBB – familjebehandling där det förekommit våld mot barnen. Emma Andersson och Anna Nelson.

 

Omgång 3, torsdag 16:45–17:30

3:1 Brief abstract workshop/presentation MDFT, multidimensional family therapy. Kees Mos.

3:2 Den sociala barnavården i Stockholm – behov, utredningar, insatser, uppföljning och
      brukardelaktighet 2013-2015.
Tore Svendsen.

3:3 Integrativ medicin – ett systemiskt synsätt på psykisk och fysisk ohälsa. Leena K Nygren.

3:4 UTGÅTT Vad håller vi terapeuter på med? Monica Hartzell och Siamak Noroozy.

3:5 25 år med Anknytningsbaserad föräldrarådgivning tillsammans med förskola och skola.
      Karin Oldegård Ljunggren, Gunilla Levin och Christer Nordling.

3:6 Ensamstående mödrar som har problem med sina barn. En undersökning om lyckade och
      misslyckade insatser.
Alejandro Fuentes Silva.

 

Omgång 4, fredag 10:15–11:00

4:1 Att arbeta med försoning mellan vuxna och deras föräldrar. Görel Fred.

4:2 Vardagskunskap och professionalitet i lärande och praxis. Carina Håkansson och Jan Pålsson.

4:3 Lifespan Integration och trauma i familjen. Ismini Ohm Zalitis och Kari Kamsvåg Magnusson.

4:4 Familjen som konsult – 31 familjers röster om sin upplevelse av familjebehandling.
    
 Bromma familjebehandlarteam.

4:5 Barnfokuserat Familjearbete – hur väcker vi det barnfokuserade familjearbetet i det sociala
      barnavårdsarbetet?
Dan Forsström.

4:6 Ätstörningar och familjeterapi. Kicki Rydell Malmqvist och Katarina Andersson Eklund.

 

Omgång 5, fredag 13:15–14:00

5:1 Mellan oss, från dig till mig, genom mig och dig. Om loopad kunskapsöverföring mellan generationer
      av familjeterapeuter.
Tommie Fälth m fl.

5:2 Behandlingsfamiljer för ungdomar med allvarliga beteendeproblem – Treatment Foster Care Oregon,
      TFCO.
Ingegerd Wirtberg

5:3 Narrativ terapi + autism = sant. Familjeterapi och familjearbete inom habilitering. Marcus Westergren.

5:4 Narrativ och konstnärlig handledning – ett alternativ till ”dra ärenden". Elisabet Wollsén.

5:5 Färgsatta minnen löser upp knutar. Barbro Bohrn Uddgren.

5:6 En pappas berättelse om att få chansen och ta den. Familjevårdsstiftelsen i Göteborg.

 

 


 
Huvudtalare
(klicka här!)

Peter Rober, Nora Bateson och Pernilla Ouis.

... och subplenumföreläsningar (klicka här!)

Allan Linnér, Nova Colliander, Lars Dencik, Tryggve Balldin, Karin Pernebo och Sofia Paulsson.

 


 

 

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2012-03-04   Web: Informationssekreterare