Till huvudsidan...

 

     • UTSÅLT!

     • PROGRAM

     • Inledning

     • Huvudtalare

     • Subplenum

     • Workshops

     • Allmän information

 

 

 

 

Workshops

Omgång 2, torsdag 15:45–16:30

 

2:1 Fält och forskning – vi behöver varandra!
Ingegerd Wirtberg, docent i klinisk psykologi vid Lunds universitet, leg psykoterapeut, Gun-Britt Sundström, specialpedagog, Marte Meo vägledare och Åse Ljungqvist Svantesson, leg psykoterapeut, Marte Meo lic supervisor.

Under 2000-talet har kravet på klinisk evidens för våra metoder blivit allt tydligare och inte minst har det aktualiserats inom systemisk familjeterapi. Detta kräver samarbete mellan kliniker och forskare och i vår workshop presenterar och diskuterar vi utmaningar och möjligheter i praktiknära forskning inom två verksamhetsområden. Vi presenterar metodutveckling och forskning vad gäller samverkan mellan familj och skola – Marte Meo och samordningssamtal (MOS) – där Skara kommun och Lunds universitet samverkar. Vi presenterar även ett aktionsforskningsprojekt – ”Möt mig som jag är” – för att främja utvecklingsstödjande samtal med ungdomar placerade på institution. Metodutveckling och forskning sker i nära samarbete där personal, föräldrar, socialtjänst och ungdomar är involverade.
 


2:2 Nätverksarbete för barn och ungdomar inom socialtjänsten – en framgångsfaktor.
Familjebehandlarna/nätverksmötesledarna Birgitta Lindvall, Marianne Lind, Micke Jahn, Sofie Björklund och Katarina Neider. Nätverkslaget vid Familjestödsenheten, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

Förvaltningen har de senaste åren gjort en stor satsning på nätverksarbete. Det leder till stora vinster för individen/familjen när viktiga personer länkas samman. Helhetssynen gynnas, samarbetet förbättras, engagemanget och förståelsen ökar, hopp och framtidstro väcks. Uppdragen kan variera och kommer från utredningsenheterna, familjevården, familjerätten, Familjehusens förebyggande verksamhet och från stadsdelens skolor. Vi ser nätverksarbetet som kronan på verket i det systemiska arbetet. Vår workshop kommer att innehålla erfarenheter och exempel från vår praktik samt hur Nätverkslaget och ledningen arbetar för att vidmakthålla arbetssättet.
 


2:3 Det är Ingen expert som äger språket om det här bekymret.
Kerstin Hopstadius leg psykolog, leg psykoterapeut.

"Det är ingen expert som äger språket om det här bekymret” Om nätverksmöten som tid och rum och respekt för människors egna frågeställningar. Reflektioner från en studie tillsammans med Norrköpings nätverkslag och John Shotter.
 


2:4 Att släppa loss ”vuxenkraften” i familjeterapin där barnen är stora.
Anna Forsell, socionom och leg. psykoterapeut med inriktning familjeterapi. Har arbetat inom offentlig verksamhet med familjeterapi sedan 20 år tillbaka. Arbetar idag som familjeterapeut inom vuxenpsykiatrin på en mottagning för unga vuxna.

Forskningen kring hjärnans utveckling och det tvärvetenskapliga forskning som görs kring Unga vuxna (”Emerged adulthood”) har fördjupat förståelsen av unga vuxna på 2000-talet. Vad händer om man applicerar dessa kunskaper på familjeterapin? Naturligtvis finns inget entydigt svar på det. Föreläsningen är ett försök att föra samman senaste forskningen på dessa områden med den praktiska verkligheten i familjeterapirummet.
 


2:5 Familjeterapi för ungdomar med kriminellt beteende.
Nehrin Ganno, socionom, grundläggande psykoterapiutbildning, handledare i psykosocialt arbete.

Hur kan vi förbättra det familjeterapeutiska arbetet med målgruppen unga kriminella? Ett projekt har startats av Stiftelserna Funktionell familjeterapi, FFT i Sverige och Kriminalitet som Livsstil med syfte att fokusera och förbättra behandlingsarbete med barn/ungdomar med kriminellt beteende. Workshopen kommer belysa våra erfarenheter av dessa arbetssätt och hur de kan potentiera varandra. Metodutveckling pågår och intresserade verksamheter kommer kunna ingå i pilotstudien. Under workshopen kommer allas synpunkter varmt välkomnas för diskussion och reflektion. Jag heter Nehrin Ganno och arbetar med handledning, utbildning och terapeutiskt med individer och familjer. Jag är styrelseledamot, utbildare och licensierad programledare i Stiftelsen Kriminalitet som livsstil samt handledare och certifierad terapeut i Funktionell familjeterapi, FFT. Jag har varit verksam inom det psykosociala fältet sedan år 2001.
 


2:6 KIBB – familjebehandling där det förekommit våld mot barnen.
Emma Andersson, socionom, har steg 1 i familjeterapi. Varit med och introducerat KIBB i Sverige, är utbildare i metoden liksom Anna Nelson, socionom, leg psykoterapeut.

Workshopen kommer att beskriva familjebehandlingsmetoden KIBB – Kognitiv Integrerad Behandling vid misstanke om Barnmisshandel. Metoden är utvecklad av Melissa Runyon på CARES Institute i New Jersey, USA, och har tagits till Sverige med hjälp av stiftelsen Allmänna Barnhuset. Behandlingen sker såväl uppdelat i föräldrasamtal och barnsamtal samt samtal med hela familjen. Behandlingen skapar en trygghet för barnen att prata om, och vid behov bearbeta, det våld de varit utsatta för. Fokus i föräldrasamtal är bland annat att hitta alternativa föräldrastrategier, hantera sin ilska och att ta ansvar för det våld som förekommit. I barnsamtal: psykoedukation om våld, hantera känslor och traumabearbetning. I gemensamma samtal: förbättrad anknytning och kommunikation samt klargörande och ansvarstagande.
 

 


 

Huvudtalare (klicka här!)

Peter Rober, Nora Bateson och Pernilla Ouis.

... och subplenumföreläsningar (klicka här!)

Allan Linnér, Nova Colliander, Lars Dencik, Tryggve Balldin, Karin Pernebo och Sofia Paulsson.

... och Workshops (klicka här)

 


 

 

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2012-03-04   Web: Informationssekreterare