Till huvudsidan...

 

     • UTSÅLT!

     • PROGRAM

     • Inledning

     • Huvudtalare

     • Subplenum

     • Workshops

     • Allmän information

 

 

 

 

Workshops

Omgång 3, torsdag 16:45–17:30

 

3:1 Brief abstract workshop/presentation MDFT, multidimensional family therapy.
Kees Mos, Senior International Trainer MDFT, klinisk psykolog, kognitiv beteendeterapeut. Den Haag, Nederländerna.

This presentation focuses on a contemporary evidence based treatment – multidimensional family therapy (MDFT) – designed to treat adolescent drug abuse and behaviour problems. MDFT has demonstrated its efficacy in fourteen controlled trials conducted around the U.S. and five European countries. The quality of the MDFT research program has been singled out in independent reviews, and the MDFT clinical model has been identified as one of the most effective treatments for teen drug abuse, delinquency and behavioural disorders by government agencies, independent foundations, task forces and expert groups that identify best practices. Research data supports MDFT also as a clinician- client- and community-friendly treatment. Clearly stated and step by step clinical protocols guide therapists through common areas of work with teen drug abuse, but also require clinician innovation, creativity, flexibility and tailoring the focal areas to each individual adolescent and family. Using some DVD-fragments of actual therapy sessions, the presentation covers the core clinical aspects of the MDFT methods in the four domains of assessment and intervention – the adolescent and parent subsystems, the family system, and the extrafamilial systems of school. Therapist issues, including clinician development, and the training and supervision context of implementing MDFT are also important aspects of the workshop.
 


3:2 Den sociala barnavården i Stockholm – behov, utredningar, insatser, uppföljning och brukardelaktighet 2013-2015.
Tore Svendsen, forskare Socialhögskolan, Stockholms universitet.

Social barnavård är sannolikt ett av de svåraste områdena inom det sociala arbetets verksamhetsfält. I kombination med en pressad arbetssituation med höga dokumentationskrav och en tung arbetsbelastning ställs den sociala barnavårdens medarbetare inför svåra etiska frågeställningar och komplicerade bedömningar i enskilde ärenden. Hur beaktas sambandet mellan brukares behov, utredningarnas kvalitet och beviljade insatser inom den sociala barnavården i Stockholm Stad? Följs de insatser som ges upp på ett systematiskt sätt och får barn, ungdomar och deras vårdnadshavare den hjälp de behöver?
 


3:3 Integrativ medicin – ett systemiskt synsätt på psykisk och fysisk ohälsa.
Leena K Nygren, leg sjuksköterska, leg psykoterapeut, ordförande Föreningen för Integrativ medicin.

Integrativ medicin bygger på en systemisk förståelse för människan, psyke som soma, och där hela människan inkluderas utifrån hennes egen unika och många gånger komplexa utgångsläge. Integrativ medicin vill vara en organisation som lyfter och framhåller den nya forskning som kommer där ny förståelse för hur människan själv med hjälp av prevention kan bibehålla sin hälsa. Men även ny forskning av symptomatisk och behandlande metoder där sjukdom redan tagit plats. Integrativ medicin arbetar främst med folkbildning, men även mot politiker och andra beslutsfattare. Integrativ medicin vill genom sina konferenser lyfta och sammanföra olika perspektiv utifrån samma tema, och skapa dialoger som med det sokratiska samtalet, det reflekterande samtalet fördjupar och breddar de deltagande och lyssnandes redan givna förståelse. Integrativ medicin är inte emot farmakologisk behandling, men vill arbeta för, och föra fram forskning som visar att där farmakologisk behandling sätts in, ska även annan behandling samtidigt och parallellt sättas in, exempelvis psykologisk behandling, kostbehandling och fysisk rörelse.
 


3:4 UTGÅTT Vad håller vi terapeuter på med?
Monica Hartzell och Siamak Noroozy
 


3:5 25 år med Anknytningsbaserad föräldrarådgivning tillsammans med förskola och skola.
Karin Oldegård Ljunggren, familjeterapeut i Upplands Väsby kommun, med kollegorna Gunilla Levin och Christer Nordling.

Idén att erbjuda förebyggande föräldrarådgivning med utgångspunkt från familjers vardagliga arena, förskolan och skolan, prövades på försök 1993 i Upplands Väsby. På den vägen är det 25 år senare. Projektet blev permanent och verksamheten finns kvar. Förra året fick 450 föräldrar råd och stöd i sitt föräldraskap.
 • Hur anknytningsteorin fungerar som bas för system-och nätverksinriktat arbete.
 • Hur verksamheten utvecklats genom åren utifrån praktik och teori.
 • Många men korta kontakter med föräldrar – vår erfarenhet av vad samtalen behöver innehålla, hur vi
   arbetar konkret och våra tankar om varför.
 • Samarbete med förskolelärare och lärare – en förutsättning för att barns situation ska ändras på riktigt.
 • Att inte ha med barnen i samtalen, men ändå vara fast förankrad i barnperspektivet.
 


3:6 Ensamstående mödrar som har problem med sina barn. En undersökning om lyckade och misslyckade insatser.
Alejandro Fuentes Silva, mag psykologi. Multietnos Institut, Stockholm.

Materialet i denna undersökning kommer från fokuserade behandlingar och psykoterapeutiska insatser av systemisk karaktär av familjer bestående av ensamstående mödrar med stora problem med deras barn. Undersökningen tillåter oss att gruppera dessa familjer i olika kategorier. Dessa kategorier låter oss få bättre kunskaper om vilka de vanligaste problemen är som familjer brukar mötas av och deras strategier för att lösa och övervinna dem. Dessutom hjälper dessa att orientera oss i vårt sätt att bemöta barn och mödrar. Målsättningen i studien var att kunna utvärdera och förklara de olika resultaten för oss terapeuter efter genomförda insatser inom Familjeteamets regi.  
 


 

Huvudtalare (klicka här!)

Peter Rober, Nora Bateson och Pernilla Ouis.

... och subplenumföreläsningar (klicka här!)

Allan Linnér, Nova Colliander, Lars Dencik, Tryggve Balldin, Karin Pernebo och Sofia Paulsson.

... och Workshops (klicka här)

 


 

 

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2012-03-04   Web: Informationssekreterare