Till huvudsidan...

 

     • UTSÅLT!

     • PROGRAM

     • Inledning

     • Huvudtalare

     • Subplenum

     • Workshops

     • Allmän information

 

 

 

 

Workshops

Omgång 4, fredag 10:15–11:00

 

4:1 Att arbeta med försoning mellan vuxna och deras föräldrar.
Görel Fred, socionom, handledare och leg psykoterapeut.

Det blir allt vanligare att vuxna söker familjerådgivning för att reda i sin relation till föräldrarna fast man sedan länge har lämnat sin ursprungsfamilj. "Att försonas med din barndom och kanske med dina föräldrar" är titeln på en bok som jag skrev tillsammans med journalisten Ulrika Hjalmarsson-Neideman 2014. Efter det har jag mött ett antal vuxna barn och deras föräldrar i terapi för att se om det går att lägga till ro – försonas – med den ofta såriga relation man har.
I denna workshop vill jag dela med mig av erfarenheterna från det terapeutiska arbetet. Att arbeta med vuxna och deras föräldrar i rummet skiljer sig från annat jag gjort. Jag kommer beskriva på vilket sätt det skiljer sig, hur man kan arbeta med de speciella svårigheter som finns, vad som är skillnaden mellan försoning och förlåtelse och varför det är mödan värt att hitta ett sätt att lägga ned striden vilket är den egentliga meningen av ordet försona.
 


4:2 Vardagskunskap och professionalitet i lärande och praxis.
Carina Håkansson, socionom, leg psykoterapeut och doktor i psykoterapi och
Jan Pålsson, socionom, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi.

Hur lär vi oss att bli terapeuter? Hur tas egen levd erfarenhet och förmedlad kunskap tillvara i det praktiska arbetet? I mötet med den andre. I det samforskande samtalet. I det som är svårt och det som är jublande lätt. Vi inbjuder till ett samtal om lärande och praxis och om hur de stora orden (Tom Andersen) såsom dialog, möte, relation och reflektion sätter avtryck i en faktisk verklighet. Vi gör ett försök att beskriva och ge röst åt några av de många människor vi möter i terapeutiska samtal, undervisning och forskning. Människor som påverkar och gör avtryck, lär oss viktiga saker, skapar ny kunskap och inspirerar oss att hålla på …
 


4:3 Lifespan Integration och trauma i familjen.
Ismini Ohm Zalitis, socionom, leg psykoterapeut och Kari Kamsvåg Magnusson, socionom, leg psykoterapeut.

Hur påverkar trauma familjelivet och föräldraskapet? Vi vill dela med oss av våra erfarenheter av traumaterapi och hur man kan involvera nära relationer direkt eller indirekt i arbetet. Vi berättar om hur potentiellt traumatiserande händelser kan påverka våra hjärnor, och i förlängningen vår relationella förmåga. Sen berättar vi om Lifespan Integration och hur den behandlingsmetoden fungerar. Vi knyter teori till praktik genom att dela med oss av erfarenheter av hur vi arbetat i familjer där det finns trauma.
 


4:4 Familjen som konsult
– 31 familjers röster om sin upplevelse av familjebehandling.
Bromma familjebehandlarteam: Lisa Koser, Luke Sheahan, Kajsa Sjölin, Christer Sabel, Robert Andersson, Erik Högling, Elisabeth Håkansson och Anna-Pia Nilemo.

31 familjer samforskar med åtta familjeterapeuter om vad som skapar förutsättningar för det som uppfattas som meningsfulla dialoger. Ihop med de det berör, dvs barn, ungdomar, föräldrar, anhöriga, familjeterapeuter, socialsekreterare och tolkar har vi regelbundet sedan 2013, samforskat kring det gemensamma arbete som gjorts. En studie om relationers påverkan i ett förändringsarbete. Det som gör en skillnad och vad som kan upplevas betydelsefullt i vägen mot förändring.
 


4:5 Barnfokuserat Familjearbete – hur väcker vi det barnfokuserade familjearbetet i det sociala barnavårdsarbetet?
Dan Forsström, familjebehandlare och författare till boken Barnfokuserat familjearbete (2017).

Välkommen till en föreläsning som kommer att handla om det barnfokuserade familjearbetet inom socialtjänsten – om att möta barn och föräldrar i empatisk reparation i det sociala barnavårdsarbetet. Dan Forsström presenterar sin bok Barnfokuserat familjearbete, som kom ut i augusti 2017. Dan är familjebehandlare i Stockholms stad och har arbetat med barn, föräldrar och familjer sedan 1995. Han är utbildad i både systemisk och anknytningsbaserad familjeterapi. Boken har tillkommit som ett försök att synliggöra och beskriva något av det sociala arbetets verklighet när det utförs genom att arbeta med anknytnings- och omsorgsstärkande familjearbete.
 


4:6 Ätstörningar och familjeterapi.
Kicki Rydell Malmqvist, pedagog, leg psykoterapeut, psykoterapihandledare och Katarina Andersson Eklund, leg psykolog, leg psykoterapeut, psykoterapihandledare.

Familjeterapeuterna Kicki Rydell Malmqvist och Katarina Andersson Eklund ger en inblick i familjeterapeutiskt öppenvårdsarbete med barn/ungdomar och deras familjer som drabbats av ätstörningar. Behandlingsprocessen, som utgår från den så kallade Maudsleymodellen, presenteras översiktligt, vanliga svårigheter och fallgropar belyses.

 

 


 

Huvudtalare (klicka här!)

Peter Rober, Nora Bateson och Pernilla Ouis.

... och subplenumföreläsningar (klicka här!)

Allan Linnér, Nova Colliander, Lars Dencik, Tryggve Balldin, Karin Pernebo och Sofia Paulsson.

... och Workshops (klicka här)

 


 

 

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2012-03-04   Web: Informationssekreterare