Till huvudsidan...

Välkommen till Svenska föreningen för familjeterapi

Islands familjeterapiförening inbjuder till nordisk kongress i Reykjavik 31 maj–3 juni 2017.


Vi välkomnar till Vetenskapligt symposium i Umeå 5–6 oktober 2017
– till att mötas, inspireras och få nya kunskaper

Familj – Dialog – Samspel

Inbjudan och program


Svenska föreningen för familjeterapi lämnar remissvar på Socialstyrelsens förslag till nya nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom
– Stöd för styrning och ledning

Ingegerd Wirtberg, Bill Pettit, Marianne Cederblad, Ketty Hagman
och Lotta Beskow.
Läs sfft:s remissvar här
 

Socialstyrelsens nya Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom är ute på remiss och vållar debatt. Exempel på artiklar:

Sverige ur tiden? Seminarium 22/2 i riksdagshuset med SoS och föreläsare

DAGENS NYHETER Forskare kritiserar ”enfaldiga riktlinjer” 2017-01-14

Läkartidningen: Socialstyrelsen har fel om depression och ångest

Läkartidningen: Socialstyrelsen har fel igen om depression och ångest

AFTONBLADET: Elchocker fel väg för unga som mår dåligt, 2017-01-26

ETC: Framtidens psykiatri kräver verklig valfrihet, 2017-01-19

SvD: Socialstyrelsens nya riktlinjer är ett haveri, 2017-02-16

 


Kallelse Årsmöte 20 april 2017, FTF-Sydost i Växjö

Vi börjar med en guidad konstrunda och mingelprat i konsthallen kl 18.00 med vin och tilltugg och går därefter över till årsmötet i samma lokaler. Kvällen är kostnadsfri.

Inbjudan och program
 

 


Välkomna till utbildningskväll Christina Löwenborg

Temat för kvällen kommer vara konkreta, visuella och gestaltande metoder i samtal.

Växjö torsdag den 4 maj kl. 18:00–21:00

Inbjudan och program
 


 


Från föreläsningsdag 31 mars 2017, Falu lasarett

Tryggare barndom. När och hur kan vi arbeta med gemensamma föräldrasamtal i familjer där det förekommer våld?
Föreläsare är Jon Middelborg och Dimitrij Kielland Samoilow som båda är psykologspecialister med fördjupning i klinisk vuxenpsykologi och klinisk familjepsykologi, författare till Tryggere barndom.

.pdf Föreläsningsbilderna
 


Kjerstin Almqvist:
Att möta och arbeta med
barn och familjer
som varit på flykt

 

FILM Kjerstin Almqvists föreläsningar
 


Johan Sundelin:
Familjeterapi och BUP – ett förhållande i kris

Artikel i Fokus på familien, nr 3 2016.

 

Läs den här
 


FOKUS PÅ FAMILIEN till medlemspris!

En av våra medlemsförmåner är ett starkt rabatterat pris på Fokus på familien, den största nordiska tidskriften för familjeterapi.

Läs mer här
 


Barnafrid är ett nationellt kompetenscentrum
för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

 
 

Läs mer här
 


European Family Therapy Association – EFTA

Vi vill passa på att påminna om att EFTA har en bra och matnyttig hemsida, där ni alla kan ta del av intressant information – inte minst i deras nyhetsbrev. Gör ett besök och titta runt!

Läs nyhetsbreven här
 


International Systemic Research Conference 8–11 mars 2017. Linking Systemic Research and Practice
Call for papers och all annan information på hemsidan, www.systemisch-forschen.de


Islands familjeterapiförening inbjuder till nordisk kongress i Reykjavik 31 maj–3 juni 2017.


Nu finns vi på Facebook, som ett komplement till hemsidan!
Klicka på bilden så kommer du direkt till vår Facebooksida!
 


Vetenskapligt symposium i Karlstad 13–14 oktober 2016

Kjerstin Almqvist
.pdf Insatser för våldsutsatta barn och föräldrar. Erfarenheter och reflektioner från aktuell forskning

Ulf Axberg
.pdf Insatser för våldsutsatta barn och föräldrar. Erfarenheter och reflektioner från aktuell forskning

Anna Mautner
.pdf Förebygga våld mot barn. Tre experimentella fallstudier av metoden Tryggare barn (Uppsats)
.pdf Förebygga våld mot barn. Tre experimentella fallstudier av metoden Tryggare barn (Presentation)

Karin Pernebo
.pdf Intervjustudier med barn som varit exponerade för våld i sin familj. Små barns erfarenhet av att gå i behandling och deras berättelser om sin våldsutsatta förälder

Anna L Jonhed
.pdf Barns umgänge med våldsutövande fäder. Behov, rättigheter och vilja


Från studiedagen med Björn Holmberg i Falun

 

.pdf Samforskning och Familjerekonstruktion

.pdf Familjekartläggning, frågor och processen
 


Kjerstin Almqvist

Att möta och arbeta med barn och familjer
som varit på flykt
Dff arrangerade i Falun 31 mars 2016

.pdf Kjerstin Almqvists föreläsningsbilder

 

FILM Kjerstin Almqvists föreläsning
 


Nåkkve Balldin och Tryggve Balldin var i Växjö 3 mars 2016

Tala så att vi begriper – Samtalet som möjliggör lärande …
I förändringsarbete möter vi personer som har bristande kommunikativa förmågor och samspelssvårigheter och/eller svårigheter att behålla uppmärksamhet och fokus i samtal. Vi måste lära oss att anpassa vårt sätt att samtala utifrån mottagarens möjlighet att lyssna och förstå.

.pdf Föreläsningsbilderna från seminariedagen med bröderna Balldin
 


Kärn Färdig Ringborg produktion – Utbildningsfilm

Som en riktig familj är en utbildningsfilm i familjeterapi av Magnus Ringborg, Patrik Kärn och Fredrik Färdig. Filmen är gjord med stöd av Hälsouniversitetet i Linköping, Linnéuniversitetet Växjö, Lunds universitet, Umeå universitet, BUP Skåne och Karolinska Institutet. För visning kontakta fredrik@famut.se.

Visa trailer
 


Anders Broberg om barn och våld, 19 november i Borlänge

Torsdagen den 19 november var Anders Broberg tillbaka till DFF i Borlänge och berättade om hur man genomför riskbedömningar då barn bevittnat våld eller själva blivit utsatta för våld i nära relationer.

Föredragspresentationer
 


Öppet brev till sjukvårdsminister Gabriel Wikström med flera:

Ge alla möjlighet till kvalificerad psykoterapi vid psykisk ohälsa

Samrådsforum för psykoterapi, som är ett nätverk för flera olika psykoterapeutiska föreningar och där SFFT finns representerat, har med anledning av den artikel som skrevs i SvD 2015-11-07, om vikten av att kunna erbjuda olika sorters psykoterapi, lämnat ett upprop till regeringen och SKL. Mer om detta går att läsa i kommande nummer av SFT.

Läs öppet brev här      Läs artikeln i SvD här
 


Dokument inifrån "Vem kan hjälpa mitt barn?"

som sändes på SVT 2015-11-12 har väckt många reaktioner. Stockholms lokalförening kommer att kommentera programmet ytterligare på sin hemsida. Med anledning av programmet gör SFFT:s styrelse följande kommentar:
Läs kommentaren här
 


Familjeterapi fungerar!

Ingegerd Wirtberg: Vetenskaplig sekreterare har ordet
– Familjeterapi fungerar!
2015-03-09

Syftet med arbetet är att sammanställa både svensk och internationell forskning vad gäller effekterna av systemisk-, par- och familjeterapi och göra det tillgängligt för fältet och beslutande organ vad gäller upphandling och ackreditering av psykoterapeuter.


Referat från Systemcafé i Lund med Marianne Cederblad 4/11 2015

Ulf Korman sammanfattar besöket
 


Videoinspelningar från föreläsningar, mm, finns på YouTube

Videoinspelningar från föreläsningar, mm, finns på Vimeo

Familjeterapikongress i Växjö 3–4 september 2015

Referat, presentationsbilder och filminspelningar från kongressen hittar du här!

Vetenskapligt symposium 22–23 oktober 2014 i Linköping

Madeleine Cocozza: Samhällets föräldrasystem – Det tredelade föäldraskapet
Ulf Korman: Familjeterapi, barnpsykiatri och medicinering - går det att förena?
Per Gustafsson och Rolf Holmqvist: ABTF – öppen studie på BUP
Eva-Maria Annerbäck: Barnmisshandel en del av våldet i nära relationer
Anna Malmquist: Gayhistorik, regnbågsfamiljer och bemötande

Rikskongress 17–18 oktober 2013 Familjeterapi som ett kalejdoskop

Presentationer från föreläsningar och workshops, utvärderingar hittar du här

Robert Whitaker i Malmö 8 november 2013
Är det tänkbart att psykiatrisk sjuklighet kan orsakas av läkemedel mot psykisk ohälsa?

Referat från föreläsningen med Whitaker med flera

Anders Broberg föreläste i Dalarna okt 2014

Anknytningsteori – betydelsen av nära känslomässiga relationer
Små barn – vikten av trygghet för lek och lärande, hemma och i förskolan
Anknytning i mellanbarndom och tonår

Dalarnas familjeterapiförening: Från jubileumsföreläsningen med Johan Sundelin
Vilka är egentligen de verksamma faktorerna i psykoterapi i allmänhet och familjeterapi i synnerhet?

Presentationsbilderna från Johan Sundelins föreläsning

FTF-Sydost 2014, föreläsning med Johan Sundelin

Presentationsbilderna från Johan Sundelins föreläsning i Växjö

Jaakko Seikkula och Tom Erik Arnkil, Dialogisk praktik fordrar dialogisk utvärdering och ledning

Presentationsbilder från Vetenskapligt symposium med Jaakko Seikkula och Tom Erik Arnkil

Dff 2011: Tor Wennerberg, Anknytningsteori

Presentationsbilderna Anknytningsmönster och personlighetsutveckling

 


 

 

 
Placera din annons här!
Vill du/ni nå ut med information om kommande utbildning eller kurs/seminarium inom system- och familjeterapi, så kan ni via oss få en länk till er egen hemsida/information om denna.
Utbildningen ska vara inom system- och familjeterapi och ej ligga i strid med föreningens stadgar och syfte.
Länk till mer information

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2012-03-04   Web: Informationssekreterare