Till huvudsidan...

 

Dalarnas Familjeterapiförening

Arrangerade heldag med Jan Aronsson
Fredag 15 mars i Borlänge

En dag för dig som behandlare, människoarbetare. Vad händer dig mentalt och känslomässigt i mötet med medmänniskor. En annorlunda studiedag i det existentiella rummet.

Att öka medveten om mig själv som behandlare bland annat genom utvidgande reflektioner.

Efter att förmiddagen har haft fokus på behandlarens stress och sårbarhet utifrån det existentiella perspektivet kommer eftermiddagens fokus vara på det existentiella samspelet med dem vi möter.

Grundläggande perspektiv på hur man kan arbeta med familjer ur ett existentiellt perspektiv. Utrymme för dialog och egna frågor.

Jan Aronsson är bland annat lärare på steg 2 utbildningen vid Ersta Sköndal Högskola och handleder familjerådgivningar runt omkring i landet och undervisar blivande familjeterapeuter. Platsantalet är begränsat så var ute i god tid om du är intresserad!

Presentationsbilder: Presentationsbilder för deltagare i studiedagen.

 


Jubileumsföreläsning 30 år!

Johan Sundelin
Familjeterapi i olika kontext

”…utmaningen är att med en systemisk/relationistisk värdegrund, navigera och samverka konstruktivt på sin arbetsplats, trots stressande möten med perspektiv, språk och metoder som ’skaver’…”

 

Johan Sundelins föreläsningsbilder

Johan Sundelin är psykolog, psykoterapeut och fil dr i familjeterapi. Han har under många år varit verksam i Dalarna och står bakom uppbyggnaden av familjeterapienheten vid BUP. Johan verkar som föreläsare och som handledare inom olika verksamheter, bl. a inom kommun och landsting. 2017 utsågs Johan till Årets Familjeterapeut av Svenska föreningen för familjeterapi.
 


... och vi inbjöd till studiedagar:

AD/HD i ett nytt ljus. Tomas Ljungberg, läkare och docent i farmakologi. Han har bedrivit forskning inom flera vetenskapliga områden, psykofarmakologi, neurofysiologi, etologi och psykoterapi. Författare till fyra böcker och ett flertal vetenskapliga artiklar i dessa ämnen. Genom att varva teori och praktik belyste Tomas AD/HD ur flera perspektiv.

.pdf Teori
.pdf Orsaker
.pdf Läkemedelsbehandling
.pdf Psykosociala insatser
 


Hans Åberg, Om att arbeta med våld

Studiedag med Dalarnas familjeterapiförening i samverkan med Länsstyrelsen Dalarna, Borlänge 21 nov 2017

.pdf När jag möter utövaren av våld

.pdf Arbeta med våld

 


Från föreläsningsdag 20 oktober 2017, Dff i Borlänge

Tor Wennerberg föreläste:

.pdf Själv och tillsammans – anknytning

.pdf Coherence Therapy – om känslomässig koherens bakom symptom


Tor Wennerberg, psykolog och författare till böckerna Vi är våra relationer och Själv och tillsammans, beskrev under den här föreläsningsdagen hur trygga respektive otrygga anknytningserfarenheter påverkar vår identitetsutveckling och vårt sätt att vara i relation till andra, från tidig barndom till vuxen ålder. Han presenterade också Coherence Therapy.

 


Medlemskväll tisdag 10 oktober 2017 i Falun

Traumamedveten omsorg. Hjälp till barn som varit med om traumatiska händelser.
Susanne Wittkull, socionom, leg. psykoterapeut och familjerådgivare i Mora kommun berättar om sitt arbete med att utbilda i Traumamedveten omsorg i Rädda Barnens regi. Traumamedveten omsorg är ett förhållningssätt som bygger på forskning kring hur viktiga vuxna kan skapa läkande miljöer för barn som upplevt svåra saker. Tre grundläggande behov behöver tillgodoses för att en läkningsprocess kan ske: upplevd trygghet, positiva relationer och goda copingstrategier.

 


Medlemskväll tisdag 19 september 2017 i Borlänge

Kris- och traumamottagningen för asylsökande och flyktingar
Anna Kristina Östnäs,
psykolog och psykoterapeut och verksamhetsansvarig berättar om vuxenpsykiatrins verksamhet i Dalarna.

Plats: Öppenvårdsenheten Socialtjänsten, Stadshusgränd 6, Borlänge

Tid: Klockan 18:00 bjuder Dff på smörgås, kaffe/te. Därefter börjar samtalet. Vi slutar senast 20:30.
 


Tryggare barndom. När och hur kan vi arbeta med gemensamma föräldrasamtal i familjer där det förekommer våld? 31 mars 2017

I många familjer där det förekommer våld fortsätter föräldrarna att leva tillsammans. I dessa familjer finns barn, som ofta blir osynliga. Dalarnas Familjeterapiförening i samarbete med Länsstyrelsen Dalarna anordnar denna föreläsning som beskriver en modell för arbete med föräldrar tillsammans och med barnens trygghet som överordnad målsättning.

.pdf Föreläsningsbilderna


 


Från studiedagen med Björn Holmberg

 

.pdf Samforskning och Familjerekonstruktion

.pdf Familjekartläggning, frågor och processen
 


Kjerstin Almqvist

Att möta och arbeta med barn och familjer
som varit på flykt

.pdf Kjerstin Almqvists föreläsningsbilder

FILM Kjerstin Almqvists föreläsning

 


Från studiedagen den 4 februari 2016 i Falun

Rolf Sundet

.pdf Evidens och familjebaserad praktik - hjälp som faktiskt hjälper

 


Från studiedagarna med Anders Broberg

Två inspirerande, faktaspäckad studiedagar som vi vill bära med oss. Här kommer Brobergs bilder:

.pdf Barn som lever med våld i sin familj

.pdf iRiSk – insatser och risk- skyddsbedömningar för våldsutsatta barn

 

.pdf Anknytningsteori – betydelsen av nära känslomässiga relationer

.pdf Små barn – vikten av trygghet för lek och lärande, hemma och i förskolan

.pdf Anknytning i mellanbarndom och tonår

(En del bilder bortplockade pga copyrightbestämmelser)


Vilka är egentligen de verksamma faktorerna i psykoterapi i allmänhet och familjeterapi i synnerhet?

.ppt Presentationsbilder från Johan Sundelins föreläsning

 


Styrelsen

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2018-09-08   Web: Informationssekreterare