Till huvudsidan...

Södra Sveriges familjeterapiförening – SSF


Styrelse:

Ordförande: Simon Bloomfield, simonw.bloomfield@gmail.com

Kassör: Ulf Korman, ulfkorman@gmail.com

Ledamot:  Nora Kathy, nora.kathy@hotmail.com

Ledamot: Nadia Sarblad, nadia_sarblad@hotmail.com

Ledamot: Lotta Beskow, lotta.beskow@gmail.com

Ledamot: Ulrika Andersson, ulrikanandersson@gmail.com

 


 

Presentation av föreningen

Välkomna till Södra Sveriges familjeterapiförening, SSF. Föreningen är en intresseförening som är öppen för alla som vill stödja och utveckla systemiska tankar, familjearbete och familjeterapi. Det finns inga krav på att vara familjeterapeut för att vara medlem.

Syftet med föreningen är att bidra till en positiv utveckling, sprida kunskap, möjliggöra erfarenhetsutbyte och inspirera inom det systemiska fältet.

I dessa besvärliga tider med pandemi och ett accelererande fokus på diagnostik och klassificering tycker vi att det är viktigt att föreningen fortsätter sitt fokus på att stärka och lyfta fram familjeterapi och behandlingsarbete utifrån ett systemteoretiskt synsätt även om motvinden känns extra stark nu. Vi behöver bli fler och vi behöver träffas på olika sätt även om det är extra besvärligt nu. Ditt medlemskap gör helt enkelt en viktig skillnad i föreningens arbete för att stärka familjeterapins röst! Det är uppskattat att du som medlem kommer med önskemål och idéer på föreläsare eller teman för medlemskvällar.

Vi fortsätter med systemcaféer och har det första den 5 november 2020 med Niklas Waitong, som kommer att prata om praxisbaserad evidens med utgångspunkt från ORS och SRS. (Se inbjudan!) och vi kommer under våren 2021 också att bjuda in till någon halvdagsföreläsning, preliminärt med Sören Herz, som bland annat har skrivit: Barn- och ungdomspsykiatri: nya perspektiv och oanade möjligheter. Fyra gånger om året kommer riksföreningens medlemstidning Svensk Familjeterapi ut – nu som nättidning. I den får du information om vad som är på gång i olika delar av Sverige; du kan läsa om hur andra arbetar utifrån ett systemiskt förhållningssätt och ta del av teoretiska artiklar inom området.

Föreningen har också en Facebook-grupp som du kan gå med i – den heter ”Södra Sveriges Familjeterapiförening”.

Medlemsavgiften är 275 kr/år eller 100 kr för pensionärer och studenter och betalas in på plusgiro 485 09 76-4 eller via Swish 123 021 94 77. Var god ange namn, adress och e-postadress. Aktuell information från föreningen skickas ut via e-post så tänk på att meddela eventuell adressförändring.

Har du idéer eller tankar så hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen!

 

Stadgar SSF

Styrelsemöte 2022-08-30

Styrelsemöte 2022-06-21

Styrelsemöte 2022-04-12

Årsmöte 2022-03-21

Styrelsemöte 2022-03-01

Styrelsemöte 2022-02-15

Styrelsemöte 2022-02-01
 

Styrelsemöte 2021-08-31

Styrelsemöte 2021-06-22

Styrelsemöte 2021-05-11

Årsmöte 2021-03-16

Styrelsemöte 2021-01-19
 

Styrelsemöte 2020-12-08

Styrelsemöte 2020-08-25

Årsmöte 2020, protokoll

Styrelsemöte 2020-05-28

Styrelsemöte 2020-03-24

 

 


Föreningen   | Arrangemang

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2022-07-20   Web: Informationssekreterare